Languages
     
     
  WELKOM OP ONZE WEBSITE !
     
HOME
FOTO ALBUM
HISTORY
PUPPIES
TEVEN
REUEN
Op rust
LINKS
CONTACT
   
 
 HISTORY    
Collierough “Van Terkluizen”

We zijn collieliefhebbers sinds 1989 en dragen sinds 1992 de Kennelnaam Van Terkluizen. Dit volgens de reglementen van KMSH. We fokken op schoonheid en karakter en dit uit Engelse bloedlijnen en volgens de Engelse colliestandaard in drie kleuren: Zandkleur, Driekleur en Blue Merle.

Rasstandaard Schotse Herdershond (Langhaar)

Algeheel verschijningsbeeld
Toont zich als een hond van grote schoonheid, die staat met onverstoorbare waardigheid, zonder dat een onderdeel in wanverhouding is met het geheel.
Kenmerken
Lichaamsbouw en belijning verraden kracht en activiteit, zijn vrij van plompheid en zonder een spoor van grofheid.
De expressie is van het grootste belang. Deze wordt verkregen door het samengaan van schedel en snuit in perfecte balans, maat, vorm, kleur en plaatsing van de ogen, correct geplaatste en gedragen oren, daarbij de onderlinge verhouding tussen deze kwaliteiten in aanmerking nemend.
Temperament
Vriendelijke aard zonder een spoor van nervositeit of aggressiviteit.
Hoofd en schedel
De kwaliteiten van het hoofd zijn van groot belang en moeten gezien worden in verhouding met de grootte van de hond.
Van voren of van opzij gezien lijkt het hoofd op een zuivere, goed afgestompte wig met een gladde omtrek.
De schedel is vlak.
De zijkanten zijn glad en lopen geleidelijk taps toe van de oren tot de zwarte neuspunt, zonder opvallende jukbeenderen en smalle snuit.
te smalle voorsnuit te brede schedel + uítstekende jukbeenderen
In profiel bekeken liggen de bovenkant van de schedel en de bovenkant van de snuit in twee parallelle rechte lijnen van gelijke lengte, gescheiden door een lichte, maar waarneembare "stop" of onderbreking. Het middelpunt tussen de binnenste ooghoeken (wat het midden is van een correct geplaatste "stop"), is het lengte-evenwichtspunt van het hoofd.
te diepe stop geen stop + aflopende schedel
Het einde van de gladde, goed ronde snuit is stomp, nooit vierkant.
De onderkaak is sterk en zuiver gemodelleerd.
De schedeldiepte van de wenkbrauw tot de onderzijde van de kaak is nooit overmatig ("deep through").
stop ligt te ver naar voren + "deep through"
De neuspunt is altijd zwart.
Ogen
Zeer belangrijk kenmerk, dat de zachte expressie geeft.
De grootte is middelmatig (nooit erg klein). De ogen zijn enigszins schuin geplaatst, zijn amandelvormig en donkerbruin van kleur, behalve in het geval van blue merles, bij wie de ogen (één of beide, of een deel van één of beide) regelmatig blauw of blauw gevlekt zijn.
De expressie is hoog-intelligent, met een levendige, alerte oogopslag als de hond luistert.
Oren
Klein, niet te dicht bij elkaar bovenop de schedel, maar ook niet te wijd uit elkaar.
In rust naar achteren gedraaid, maar als de hond alert is, naar voren gebracht en gedeeltelijk rechtopstaand, met dien verstande dat ongeveer tweederde van het oor rechtopstaat, terwijl éénderde op natuurlijke wijze naar voren tipt, tot onder de horizontale lijn.
te zwaar tippende, grote oren te wijd aangezette oren
te kleine + te dicht bij elkaar geplaatste prikoren
Mond
Tanden van goed formaat.
Sterke kaken met een perfect, regelmatig en compleet schaargebit, dat wil zeggen de boventanden overlappen de ondertanden sluitend en staan haaks in de kaken.
Nek
Gespierd, krachtig, tamelijk lang, goed gebogen.
Voorhand
De schouders liggen schuin en zijn goed gehoekt.
De voorbenen zijn recht en gespierd en draaien bij de ellebogen noch naar binnen noch naar buiten.
uitgedraaide ellebogen o-benen + te wijd in front
De botten zijn rond en matig van omvang.
dunne voorpoten + te smalle borst + naar buiten gedraaide voeten
Lichaam
In vergelijking tot de hoogte is het lichaam iets lang.
te lange rug
Sterke rug die boven de lendenen iets welft.
De ribben zijn goed gewelfd, de borst is diep en tamelijk breed achter de schouders.
korte rug + korte staart + aflopende croupe
Achterhand
De achterbenen zijn gespierd op de dijen, strak en pezig daar beneden.
Goed gehoekte kniegewrichten.
te sterk gehoekt kniegewricht
De hakken zijn tamelijk laag gesitueerd en krachtig.
te weinig gehoekt kniegewricht (steil) + te lange hakken
Voeten
Ovaal.
De voetzolen hebben goede kussentjes.
De tenen zijn gebogen en staan dicht tegen elkaar. De achtervoeten iets minder gebogen.
voorvoet achtervoet
Staart
Lang; de wervels komen tenminste tot de punt van de hak.
In rust laag gedragen, maar met een lichte opwaartse beweging aan de punt. Bij opwinding mag de staart vrolijk gedragen worden, maar nooit over de rug.
Gangwerk / beweging
De beweging is een specifieke karakteristiek van dit ras.
Een solide hond draait nooit zijn ellebogen naar buiten, maar in beweging zet hij toch zijn voorvoeten verhoudingsgewijs dicht bij elkaar.
Weven, kruisen of rollen zijn hoogst ongewenst.
Van achteren gezien moeten de achterbenen van het hakgewricht tot de grond evenwijdig gaan maar niet te dicht bij elkaar.
koehakken te nauw
Van opzij gezien is de beweging vloeiend.
De achterbenen zijn krachtig en zorgen ruimschoots voor stuwing.
Een redelijk lange en lichte pas is gewenst, die heel moeiteloos oogt.
Vacht
Passend over de belijning van het lichaam; zeer dicht.
De bovenvacht is recht en voelt stug aan, de ondervacht is zacht en wollig en zeer gesloten, waardoor de huid bijna onzichtbaar is.
Manen en bef zeer overvloedig, masker en gezicht kort behaard. De oren zijn kort behaard aan de tippen, maar dragen meer haar naar de basis toe.
De voorbenen zijn rijk bevederd. De achterbenen hebben boven de hakken een rijk behaarde broek, maar zijn kort behaard onder het hakgewricht.
Het haar op de staart is zeer overvloedig.
Kleur
Drie kleuren zijn erkend: Sable en Wit, Tricolour en Bluemerle.
Sable
Elke schakering tussen licht goudkleurig tot rijk mahonie of donkerbruin met zwarte haarpunten.
Lichte stro- of cremekleur hoogst ongewenst.
Tricolour
Overwegend zwart met rijke tankleurige aftekeningen aan benen en hoofd.
Een roestige tint in de bovenvacht is hoogst ongewenst.
Blue merle
Overwegend helder, zilverachtig blauw met zwarte spikkels of gemarmerd.
Rijke tanaftekeningen hebben de voorkeur, maar het ontbreken daarvan mag niet bestraft worden.
Grote zwarte platen, leikleur of een roestige tint in boven- of ondervacht zijn hoogst ongewenst.
Witaftekeningen
Alle bovengenoemde kleurslagen behoren in meer of mindere mate de voor de Collie typische witte aftekeningen te dragen.
De volgende aftekeningen hebben de voorkeur: witte kraag, geheel of gedeeltelijk, witte bef, benen en voeten, witte staartpunt.
Een bles op snuit en/of schedel is toegestaan.
Grootte
Reuen 56-61 cm (22-24 inches) schouderhoogte, teven 51-56 cm (20-22 inches).
Fouten
Elke afwijking van bovengenoemde punten dient als fout te worden beschouwd en de beoordeling van de ernst van de fout dient in verhouding te staan tot de mate waarin de fout zich voordoet.
N.B.
Reuen behoren twee duidelijk normale teelballen te hebben die volledig in de balzak zijn ingedaald.

 Copyright © 2006 Terryn-Vandenbrande.- sitemap - All Rights Reserved